วางแผนการโปรโมทสินค้า , วางแผนการตลาด ,วางแผนการขาย