รับจัด Event , Road show ,เชียร์สินค้า ,ทรูป เดินขบวน

รับจัด Event , Road show ,เชียร์สินค้า ,ทรูป เดินขบวน